17.07.2017 Summer skiing with Rax Ski

Yeah, Rax Skis like steep snow and ice terrain in summer!!!
Enjoy this video:
Rax Alpe in June

die neueste Erfindung RaxSki PHOENIX
die neueste Erfindung RaxSki PHOENIX
RaxSkis vor der Kulisse der Raxalpe
RaxSkis vor der Kulisse der Raxalpe

Wir freuen uns auf dein Kommen!

dein RaxSki Team